Hyller

Utnytt plassen til arkivet eller møterommet.

Her får du mange hyllemeter ekstra. Hver hyller kan flyttes separat.