TEK 10

Det finnes mange muligheter for innredning av de ulike modellene. Modul-Office innredning, enklere kan det ikke bli!

  • Kontor
  • Resepsjon
  • Møterom
  • Arkiv
  • Skift / vask
  • Hybler
  • Soverom
  • Øvrig inventar

Alt under ett system!

ENKELT FORMANNSKONTOR

DOBBELT FORMANNSKONTOR

ANLEGGSLEDER TEK 10

MØTEROM TEK 10

RESEPSJON TEK 10

Garderobe