Modul-Office®

Det finnes mange muligheter for innredning av de ulike modellene. Modul-Office innredning, enklere kan det ikke bli!

  • Kontor
  • Resepsjon
  • Møterom
  • Arkiv
  • Skift / vask
  • Hybler
  • Soverom
  • Øvrig inventar
  • Har du brakker med andre mål ta kontakt så tilpasser vi.

Alt under ett system!

MODUL-OFFICE® TEK 10

Modul-Office® 740*250cm (74B)

Elektrisk Hev / Senk